DEL 1997

TV'97 at Delaware Invitational

 

The veterans from left to right: 

Front: Li Jianzhong, Lu Fan(xiao), Jin Runcheng, Zhao Nanping, Sun Kui, Tang Qingkai
Rear: Wang Minhua, Shen Jian, Chen Wei, Yang Gong, Lu Fan, Yao Qizhan, Zhao Yunxiang, Wei Jin, Wang Weidong


Delaware 97' (2nd place among 5 teams)

         Newerk, Delaware 5/24-25, 1997
         Host: U. of Delaware

The squad: (16)

         Shen Jian, Chen Wei, Jin Rencheng, Wang Minghua, Di Yong, Yang Gong, Tang Qingkang, Lu Fan(Da), Lu Fan(Xiao), Wei Jin,
         Zhao Yunxiang, Yao Qizhan, Sun Kui, Li Jianzhong, Zhang Nanping, Wang Weidong

Game Results:

         vs. NYWW 2:3 (Chen Wei 2)
         vs. U. of Delaware 4:1 (Chen Wei 3, Tang Qikai)
         vs. Maryland Hunters 0:0
         vs. U. Penn  (U. Penn forfeit the game)


    Win 1,  Tie 1,  Lose 1, Goals scored 6, Goals allowed 4.
    Scorers: Chen Wei (5), Tang Qingkai

 

Comments