GT 1998

TV'98 at Columbus, Ohio, The Semifinalist

The veterans from left to right:

Front: Wei Jin, Liu Bin, Zhao Liyang, Wang Feng, Shen Jian, Dang Wujing, Wang Zhigang
Rear:Cai Qijiang, Xie Yuan, Kong Nian, Lu Fan (Da), Di Yong, Hu Zhigang, Chen Wei, Jin Runcheng, Lu Fan (Xiao), Wei Ge, Li Jiangzhong, Wang Weidong

Note: He Biao, Li Hongjun, Tang Qingkai, Fan Xi, Meng Zhaohui not in picture 


3rd Chinese National Soccer tournament (semi-finalist among 10 teams)

         Columbus, Ohio 9/5-6, 1998
         Host: Ohio State University

The squad: (24)

         Shen Jian, Chen Wei, Jin Rencheng, Wang Feng, Di Yong, Tang Qingkang, Lu Fan(Da), Lu Fan(Xiao), Wei Jin, Zhao Liyang,

         Li Jianzhong, Wang Weidong, Liu Bin, Hu Honggang, Meng Zhaohui, Cai Qijiang, He Biao, Xie Yuan, Dang Wujing, Li Hongjun,

         Wang Zhigang, Wei Ge, Kong Nian, Fan Xi

Game Results: 

         First day: (3 matches in a 10 team pool)

         vs. Ohio State U.      3:1  (1:0 first half, scorer Chen Wei; second half scorer Wang Feng, Wang Zhigang)
         vs. NYWW               0:2  (0:1 first half) 
         vs. Michigan             2:1  (1:1 first half, scorer Wei Ge; second half scorer He Biao)

         ranked 4th at the end of first day.


         Second day eliminations: 

         quarter final:

         vs. Wisconsin Eagles  2:2, penalty kick: 4:2         (first half 0:1 ; second half scorer He Biao, Chen Wei

                    penalty shoot-out: Chen Wei, Jin Runcheng, Wang Feng, Li Hongjun)        

         semifinal:

         vs. NYWW                 0:3 (0:2 first half)

 

Win 3, Tie 0,  Lose 2, Goals scored 7, Goals allowed 9.

Scorers (not counting penalty shoot-outs): He Biao (2), Chen Wei (2), Wang Feng, Wang Zhigang, Wei Ge.

Comments